Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános üzletszabályzat

E-weboldalnak az Ön részéről történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a teljes üzletszabályzatot és a tájékoztatókat. Ha nem fogadja el ezt az üzletszabályzatot, akkor nem jogosult használni ezt a weboldalt.

HASZNÁLATI VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

Az e weboldalon lévő tartalom és információ (többek között beleértve az utazási szolgáltatások árát és elérhetőségét, adatait), valamint az ilyen tartalom és információ szolgáltatására rendelkezésre álló infrastruktúra a TravelGATE Kft. vagy vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatok, cégek, magánszemélyek tulajdonát képezi.
Ezért e weboldal használatának előfeltételeként Ön vállalja, hogy nem használja (közvetlenül vagy közvetve) e weboldal tartalmát, vagy az információt semmilyen kereskedelmi vagy nem személyes célra, illetve csak a TravelGATE Kft-vel kötött elektronikus és/vagy írásos engedélye, Szolgáltatási Szerződése alapján.
E weboldalon át vásárolt utazáshoz, vagy szolgáltatásokhoz, TravelGATE Kft írásos és/vagy elektronikus engedélye, illetőleg Szolgáltatási Szerződése nélkül.,Ön vállalja, hogy nem módosít, nem másol, nem terjeszt, nem ad át, nem mutat be, nem készít, nem sokszorosít, nem tesz közzé, nem engedélyez, nem hoz létre származékos munkákat, nem ruház át, nem ad el, vagy viszonteladóként nem forgalmaz semmilyen, e weboldalról szerzett információt, szoftvert, termékeket.

Továbbá, TravelGATE Kft. írásos és/vagy elektronikus engedélye, Szolgáltatási Szerződése nélkül, függetlenül attól, hogy Önnek van-e bármilyen kereskedelmi célja, vállalja, hogy:

  • az e weboldalon lévő bármilyen tartalmat vagy információt nem keresi, nem monitorozza vagy nem másolja semmilyen kereső robot, kereső program (spider), margón látható függőleges megjelenési forma (scraper) vagy más automatizált eszközökkel, vagy bármilyen célra szolgáló bármilyen kézi eljárással a TravelGATE Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül;
  • nem sérti meg az e weboldalon feltüntetett, bármely robot-kizárási fejlécben meghatározott korlátozásokat, vagy nem kerüli ki és nem kerüli meg az e weboldal elérésének megakadályozását vagy korlátozását célzó egyéb intézkedéseket;
  • nem tesz olyan lépést, amely a TravelGATE Kft. megítélése szerint ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet róna vagy róhatna a TravelGate.hu infrastruktúrájára; vagy
  • semmilyen célból nem alkalmaz közvetlen weboldalcímzést (deep-link) e weboldal semmilyen részéhez (többek között beleértve bármilyen utazási szolgáltatáshoz tartozó vásárlási útvonalat is), a TravelGATE Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül.

SZERZŐI JOGI ÉS MÁRKAVÉDJEGY-TÁJÉKOZTATÓK

E weboldalon minden tartalom jogvédett: ©2012 Travelgate.hu, Minden jog fenntartva. A Travelgate.hu és a Travelgate.hu logo a Travelgate.hu, márkavédjegyei vagy bejegyzett márkavédjegyei. Más itt említett termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosok márkavédjegyei lehetnek.


A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az e weboldalon közzétett információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmazhatnak.

A TravelGATE Kft. és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget különösen az e weboldalon szolgáltató cégek adatai által közölt Hotel és más szállítók fotóival, a Hotel ingatlannal, a Tengeri Hajóutakkal, az autók és egyéb termékek leírásával és a Hotel felszereltségének felsorolásával és az e weboldalon ismertetett egyéb termékleírásokkal kapcsolatos pontatlanságokért, valamint szóban, képben, hang és videó formátumban közölt, elhangzott, kijelentett, bármely sértő vagy obszcén megnyilvánulásért, nem vállal felellőséget és kizárja az ezzel kapcsolatos felelősséget, mivel az ilyen információkat a szolgáltatók biztosítják, szolgáltatják.

A Hotelnek, utazásoknak az e-weboldalon bemutatott besorolása csak általános útmutatóul szolgál, és a TravelGATE Kft. és Leányvállalatai nem garantálják az osztályozás pontosságát. Az itt közölt információk időszakonként változnak. A TravelGATE Kft. annak leányvállalatai bármikor tökélesíthetik és/vagy módosíthatják ezt a weboldalt, illetve annak tartalmát.

A TravelGATE Kft.-vel Szolgáltatói Szerződésben álló és/vagy Szerződéses jogviszonyban álló cégek, független vállalkozók (továbbiakban: szolgáltató) a TravelGATE Kft-nek nem alkalmazottai.

A TravelGATE Kft. és annak leányvállalatai nem felelnek bármely ilyen szolgáltató cselekményeiért, hibáiért, mulasztásaiért, nyilatkozataiért, garanciáiért, jogsértéseiért vagy hanyagságaiért, vagy az ezekből eredő bármilyen személyi sérülésért, halálesetért, vagyoni és nem vagyoni kárért, vagy más veszteségért vagy költségekért.

A TravelGATE Kft. és leányvállalatai nem tartoznak felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel bármilyen késedelem, lemondás, túlfoglalás, sztrájk, vis major vagy egyéb, a közvetlen ellenőrzési körükön kívül álló okok esetén, és nem tartoznak felelősséggel semmilyen többletköltségért, mulasztásért, késedelemért, átirányításért vagy bármilyen kormány vagy hatósági cselekményért.

A TravelGATE Kft. és leányvállalatai semmilyen esetben sem tartoznak felelősséggel, semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, eseti, különleges vagy következményes kárért, amely e webhely használatából ered, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatos, vagy e webhely késedelmes használatából vagy használhatatlanságából ered, vagy az e webhelyen keresztül szerzett bármilyen információval, szoftverrel, termékkel vagy szolgáltatással függ össze, vagy egyébként e webhely használatából származik, függetlenül attól, hogy szerződéses, magánjogi vétkes cselekményből eredő, szigorú felelősség vagy egyebek alapján, még akkor is, ha a TravelGATE Kft. és leányvállalatai, tájékoztatást kaptak a károk lehetőségéről.

A TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ VAGY TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

E weboldal Ön részéről való használatának előfeltételeként Ön garantálja, hogy nem fogja ezt a weboldalt semmilyen olyan célra használni, amely törvénybe ütköző, vagy tilos ezen üzletszabályzat és tájékoztatók szerint.

HARMADIK FÉL OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

E weboldal hiperhivatkozásokat tartalmazhat a TravelGATE Kft-n kívül más Cégek, magánszemélyek által üzemeltetett weboldalakra való átlépés céljából. Az ilyen hiperhivatkozások csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. A TravelGATE Kft. nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és nem felel ezek tartalmáért vagy az Ön részéről történő felhasználásukért. A TravelGATE Kft. részéről az ilyen weboldalakra átvezető hiperhivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyagi jóváhagyását, vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

AZ E WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

Az e weboldalról letölthető bármely szoftver („Szoftver”) a TravelGATE Kft, és leányvállalatainak és/vagy szállítóinak, partnereinek szerzői jogvédett munkája. A Szoftver Ön általi felhasználását a Szoftverhez adott vagy mellékelt esetleges végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”) feltételei szabályozzák. Csak akkor telepíthet vagy használhat fel bármilyen Szoftvert, amelyhez Licencszerződés van mellékelve, vagy ilyen szerződést tartalmaz, ha előbb vállalja a Licencszerződés feltételeinek betartását.

A Licencszerződéssel nem kísért bármilyen Szoftver esetében a TravelGATE Kft, ezennel Önnek, a felhasználónak, személyes, át nem ruházható licencet nyújt a Szoftver használatára kizárólag az e weboldal megtekintése és egyéb módon való felhasználása céljából ezen üzletszabályzat szerint.

Minden Szoftver, korlátozás nélkül beleértve minden HTML kódot és Active X ellenőrzést e weboldalon, a TravelGATE Kft, és annak leányvállalatainak és/vagy szállítóinak, partenerinek tulajdona, amelyeket szerzői jog oltalmaz és nemzetközi szerződésben rögzített rendelkezések védenek. A Szoftver bármilyen reprodukálását vagy viszonteladóként való terjesztését a törvény kifejezetten tiltja, és ez súlyos polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A törvénysértőket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

UTAZÁSI CÉLÁLLOMÁSOK

Bizonyos nemzetközi célállomásokra való utazás értékesítési ajánlatával a TravelGATE Kft. nem jelenti ki, vagy nem garantálja, hogy az ilyen helyekre való utazás, tanácsos vagy kockázatmentes, és nem felel azaz kizárja a felelősségét az ilyen célállomásokra történő utazásból esetlegesen eredő károkért vagy veszteségekért.

EZEN ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A TravelGATE Kft. fenntartja magának a jogot az e weboldalon ismertetett üzletszabályzat és tájékoztatók módosítására, és Ön vállalja, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja ezt az üzletszabályzatot és tájékoztatókat, amint ezek hatályban vannak e weboldal és annak kínálata Ön által történő használatának időpontjában.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E szerződést, Magyarország törvényei szabályozzák. Ön ezennel elfogadja az Magyarország, Budapest Fővárosi Bíróság kizárólagos joghatóságát és helyszínét az e weboldal használatából eredő vagy ezzel kapcsolatos minden jogvitában. Ez a weboldal nem használható semmilyen joghatóságban, amely nem ad hatályt ezen üzletszabályzat valamennyi rendelkezésének, többek között beleértve ezt a bekezdést is.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön és a TravelGATE Kft. között e szerződés eredményeként vagy e weboldal ( www.travelgate.hu ) használatából eredően nem jön létre semmilyen közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy megbízásos jogviszony.

A TravelGATE Kft. részéről e szerződés teljesítése a hatályos törvényektől és jogi eljárástól függ, és e szerződésben semmi sem tekinthető úgy, hogy a TravelGATE Kft. lemondana a törvényes végrehajtási jogáról, vagy arról, hogy érvényesítse az e weboldal Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket, vagy a TravelGATE Kft. részére az ilyen használattal kapcsolatban átadott vagy általa összegyűjtött információk, Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket.

Ha e szerződés bármely része érvénytelen vagy érvényesíthetetlen az alkalmazandó jog szerint, többek között beleértve a fenti garanciát kizáró és a felelősséget korlátozó feltételeket, akkor az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést fel kell váltani olyan érvényes, érvényesíthető rendelkezéssel, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés szándékához, és a szerződés továbbra is hatályban marad.

A társaságok, termékek, személyek, szereplők és/vagy adatok itt említett fiktív neve nem képvisel semmilyen valós személyt, társaságot, terméket vagy eseményt.

Minden jogot fenntartunk, amely itt nincs kifejezetten megadva.

A www.travelgate.hu WEBOLDAL HASZNÁLATA

A travelgate.hu weboldal kizárólag arra szolgál, hogy segítse az ügyfeleket az utazással kapcsolatos áruk és szolgáltatások elérhetőségének megállapításában, és jogszerű lefoglalások vagy egyéb üzleti tranzakciók lebonyolításában a szállítókkal, és nem szolgál semmilyen más célra. Ön garantálja, hogy 18 évesnél idősebb személy, és jogképességgel rendelkezik e szerződés megkötésére és e weboldal használatára az itt közölt üzletszabályzat szerint. Ön vállalja a pénzügyi felelősséget e weboldal minden használatáért (beleértve fiókjának mások általi használatát is, minden korlátozás nélkül beleértve az Önnel együtt élő kiskorúakat). Ön vállalja, hogy felügyeletet gyakorol e weboldalnak az Ön nevében vagy számlájára eljáró kiskorúak részéről történő minden használat felett. Önt azt is garantálja, hogy az Ön vagy a háztartásának más tagjai által e weboldal használata során megadott minden információ igaz és pontos. Bármilyen spekulációs célú, hamis vagy csaló foglalás, vagy bármilyen keresletet feltételező foglalás, bármilyen korlátozás nélkül tilos. Ön vállalja, hogy az e weboldalon elérhető, az utazási szolgáltatások lefoglalásával és/vagy megtekintésével kapcsolatos lehetőségeket csak jogszerű foglalásokra, vagy a saját céljára, vagy olyan más személy céljára történő vásárlásra használja, aki számára ezt törvényesen teheti. Ön tudomásul veszi, hogy a www.travelgate.hu webhelyen megjelenített, az utazási szolgáltatások lefoglalására igénybe vehető lehetőségek túlzott kihasználása, vagy az azokkal való visszaélés az ilyen lehetőségek igénybe vételének megtagadásához vezethet.

Külön üzletszabályzat alkalmazandó az utazással kapcsolatban Ön által kiválasztott áruk és szolgáltatások lefoglalására és megvásárlására. Ön vállalja, hogy betartja a bármely szállító által megállapított vásárlási üzletszabályzatot, akivel üzletet kíván kötni, többek között beleértve minden összeg kifizetését esedékességkor, és a szállítónak a viteldíjak, a termékek vagy szolgáltatások kaphatóságára és használatára vonatkozó szabályzata és korlátozásai betartását is. Ön tudomásul veszi, hogy bármely ilyen szállítói üzletszabályzat bármilyen megsértése az Ön foglalásának/foglalásainak vagy a vásárlásának törléséhez, vagy a repülőjárat, a szálloda vagy az autó igénybevételének megtagadásához, a foglalás(ok)ra és a vételre már kifizetett bármilyen pénze lefoglalásához vezethet, és a TravelGATE Kft. vel szolgáltatási szerződésben álló cégek megterhelik a számláját minden költséggel, ami a TravelGATE Kft. vel szolgáltatási szerződésben álló cégek részéről felmerült az ilyen szabálysértés következtében. Lásd.: ( Szolgáltatók egyedi ÁSZF )

VALUTA ÁTSZÁMÍTÓ

A valutaárfolyamok, különböző nyilvánosan hozzáférhető forrásokon alapulnak, és csak útmutatóként lehet ezeket használni. Az árfolyamok pontosságát nem ellenőrizzük, és a tényleges árfolyamok változhatnak. Az e kérésre megadott információ, hitünk szerint pontosak, de a TravelGATE Kft, és annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem garantálják, vagy nem szavatolják pontosságukat. A TravelGATE Kft. és annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem adnak felhatalmazást, ezen információk semmilyen, más célra történő felhasználására, csak személyes célra használhatók, és a maximálisan lehetséges mértékben tiltják az ilyen információk kereskedelmi célokra történő viszonteladását, viszonteladói terjesztését és felhasználását.

FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK, MEGJEGYZÉSEK ÉS TARTALOM

A TravelGATE Kft. a www.travelgate.hu weboldalon, közzéteheti a szállodákkal, valamint az egyéb szabadidős és utazási tapasztalatokkal kapcsolatos véleményeket, megjegyzéseket és egyéb anyagokat („Vélemények”). A TravelGATE Kft. a www.travelgate.hu weboldalon elérhető lehetőségek felhasználói számára ajánlhatja továbbá a Vélemények közzétételét („Felhasználói Vélemények”). Ön lemond bármilyen tulajdonosi jogról az ilyen Felhasználói Vélemények tekintetében, és ezek szabadon felhasználhatók, másolhatók, terjeszthetők és közzétehetők bármilyen hordozón, és bármilyen formában a TravelGATE Kft. vagy leányvállalatai részéről, az Ön engedélye nélkül. Ha ilyen közzétételi lehetőséget ajánlunk, Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy csak olyan Felhasználói Véleményeket nyújt be, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak, teljesítik ezen üzletszabályzat követelményeit, és az e weboldalon látható bármilyen kísérő útmutató előírásait is.

Konkrétan az ilyen szolgáltatás igénybe vételével Ön kijelenti és garantálja, hogy:

  • a közzétett Felhasználói Véleményeknek Ön a szerzője, vagy egyéb módon Ön gyakorol felettük minden ellenőrzési jogot;
  • a közzététel időpontjában a benyújtott Felhasználói Vélemények pontosak;
  • az Ön által átadott Felhasználói Vélemények nem sértik a TravelGATE Kft. igénybe vételi üzletszabályzatának, útmutatóinak vagy irányelveinek semmilyen előírását (ahogy az esetenként alkalmazandó);
  • nem fog szándékosan vagy gondatlanul közzétenni olyan információt, amely sértő vagy támadó jellegű, lehet bárki személy vagy annak tevékenysége tekintetében, ön nem tesz közzé semmilyen megjegyzést, információt vagy anyagot, ami nem igaz; rosszindulatú; becsületsértő; megalázó; obszcén; vagy ésszerűen ilyennek tekinthető;
  • nem jár el megtévesztő vagy csaló módon, és nem foglalkozik semmilyen csaló vagy törvénybe ütköző tevékenységgel, vagy nem mozdít elő ilyen tevékenységet;
  • nem tesz közzé, vagy nem terjeszt semmiféle olyan információt vagy anyagot, amely bármilyen harmadik fél tulajdonában áll, az ilyen fél ehhez adott kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

A TravelGATE Kft nem szerkeszti a benyújtott Véleményeket vagy Felhasználói Véleményeket, és a törvényben megengedett legnagyobb mértékig semmiképpen nem felel, vagy nem tartozik felelősséggel az ilyen Véleményekért vagy Felhasználói Véleményekért, vagy azok későbbi közzétételéért, használatáért vagy terjesztéséért. Továbbá a TravelGATE Kft. nem foglalkozik semmilyen Véleményben vagy Felhasználói Véleményben kifejtett nézetek vagy megjegyzések ellenőrzésével, jóváhagyásával vagy engedélyezésével, ezek az ilyen véleményeket megküldő magánszemélyek személyes nézetei. A szolgáltatás keretében látható vélemények vagy megjegyzések alapján hozott bármilyen döntést, mindenki a maga kockázatára hozza meg.

A TravelGATE Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból saját hatáskörben elutasítsa bármilyen Vélemény, vagy Felhasználói Vélemény közzétételét, vagy azt levegye a weboldalról (értesítés nélkül). Többek között ez olyan helyzeteket foglal magában, amikor a TravelGATE Kft-hez harmadik fél panaszt nyújt be, és/vagy a TravelGATE Kft. okkal hiszi, hogy megsértették ezt az üzletszabályzatot.

Ha Önnek panasza van bármilyen, az e weboldalon közzétett véleménnyel, megjegyzéssel vagy anyaggal kapcsolatban, írásban kell benyújtani az ilyen panaszt (a körülményekről lehetőség szerint minél bővebb tájékoztatást adva) a info@travelgate.hu címre.

A TravelGATE Kft. fenntartja magának a jogot a további tájékozódásra az ilyen panasz jellegével kapcsolatban, és szükség esetén kérheti Öntől személyazonosságának igazolását is.

©2013 www.travelgate.hu Minden jog fenntartva.

Budapest, 2013. július 1.