Adatkezelési tájékoztató

Letölhető verzió: Adatkezelési Tájékoztató (PDF)


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

KÉSZÍTETTE: Travelgate Kft.

VERZIÓSZÁM: v1.0

DÁTUM: 2018.05.24.

 


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 

Ki az adatkezelő a Travelgate Utazási Rendszer esetében?
Az partnereink ügyfeleink adatai esetében az adatokat az adatkezelő partnerünk szolgáltatja Travelgate Kft részére.
Travelgate Utazási Rendszer esetében az adatkezelő az adatfeldolgozó és fejlesztő cég:
Név: Travelgate Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-09-173771
Adószám: 24369091-2-42

Milyen adatokat kezel a Travelgate Kft?
A Travelgate Kft. az alábbi adatokat kezeli:

 • honlapra látogatás ténye

 • cégregisztrációs adatok

 • Partner adatai

 • ügyfélszolgálati ügyintézéshez szükséges adatok

 • hírlevélre feliratkozók adatai

 • cégregisztrációs adatok

 • ügyfélszolgálati ügyintézéshez szükséges adatok

 • Facebook nyereményjátékban résztvevők adatai

Honnan származnak azok az adatok, amelyeket a Travelgate Kft kezel?
Minden esetben érintett személy (adattulajdonos) önkéntesen adja meg, a beleegyezésével egyidejűleg a Travelgate Kft. részére a kezelt adatokat. Kivételt képez a rendszerben a partnereink ügyfeleinek adatai. Ebben az esetben az adatokat az adatkezelő partnerünk szolgáltatja a Travelgate Kft. részére.

Érintett adattulajdonos tájékoztatása hogyan történik arról, hogy az adatait ki kezeli, az adatokkal mi történik, stb.?
Érintett adattulajdonos minden esetben már a rendszerben a felületen tájékoztatásra kerül. Továbbá a rendszer felületéről letölthető a Travelgate Kft. Adatkezelési Tájékoztatója.

Az adatokat milyen minőségében kezeli a Travelgate Kft ?
A kezelt adatokat Partnereink adatát, minden esetben adatkezelőként kezeli a Travelgate Kft, kivéve a partnereink ügyfeleinek adatait, amelyek esetében adatfeldolgozóként kezeli.

Hogyan történik meg az adatszolgáltatás a Travelgate Kft részére ?
A Travelgate által kezelt adatok adatszolgáltatása önkéntes: a holnapra látogatás; „Személyes adatok marketing célra történő felhasználás” jóváhagyása; ügyfélszolgálati ügyintézés; Facebook nyereményjátékban történő részvétel esetén.
Az adatszolgáltatás a Travelgate Kft szerződéses teljesítéséhez szükséges: a felhasználói regisztráció; cégregisztráció; partner adatkezelése.

Mi az adatkezelés, adatfeldolgozás célja a Travelgate Kft részéről?
Az adatkezelés, adatfeldolgozás célja a szerződéses szolgáltatás nyújtása a következő esetekben: felhasználói regisztráció; cégregisztráció; partner törzsadat kezelése; ügyfélszolgálati ügyintézés esetében.
Az adatkezelés, adatfeldolgozás marketing célú a következő esetekben: honlapra látogatók webanalitikai elemzése; hírlevélre feliratkozás; „Személyes adatok marketing célra történő felhasználás” jóváhagyása; Facebook nyereményjátékon történő részvétel esetében.

Hogyan kerül az adat feldolgozásra Travelgate Kft részéről?
Az adat feldolgozása a Travelgate Utazási rendszer szolgáltatás nyújtása során kerül feldolgozásra a következő esetekben: cégregisztráció; partner adat kezelése; ügyfélszolgálati ügyintézés esetében.
Az adat feldolgozása marketing célú megkeresések során kerül feldolgozásra a következő esetekben: honlapra látogatók webanalitikai elemzése; hírlevélre feliratkozás; „Személyes adatok marketing célra történő felhasználás” jóváhagyása; Facebook nyereményjátékon történő részvétel esetében.

Mi az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama?
Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama csak az adott cél eléréséig tart a következő esetekben: honlapra látogatók statisztikai elemzése; hírlevélre feliratkozók; „Személyes adatok marketing célra történő felhasználás” jóváhagyása; Facebook nyereményjátékon történő részvétel; support ügyintézés esetén.
Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama a bizonylatmegőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelő ideig tart a következő esetekben: felhasználói adatok, cégadatok, számlaadatok, partnertörzsadatok kezelése esetében.

A Travelgate Kft adatkezelése során adattovábbítás történik-e harmadik fél részére?
Webanalitikai szolgáltatás részére történik adattovábbítás a következő esetekben: honlapra látogatás; „Személyes adatok marketing célra történő felhasználása” megjelölése esetén.
Hírlevél kiküldő szolgáltatás részére történik adattovábbítás hírlevélre történő feliratkozás esetében.

A Travelgate Kft adatkezelése során adattovábbítás történik-e az Európai Unión kívülre?
A Travelgate Kft adatkezelése során adattovábbítás nem történik az EGT-n kívülre (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein kívüli), harmadik országba nem továbbít adatokat, az általa kezelt adatok minden esetben az Európai Unió földrajzi területén maradnak.

Milyen módja van az adattörlésnek?.
Partnereink ügyfeleinek adatai esetében, Partnerünknek mint adatkezelőnek engedélyezett adattörlés.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül kérhető adminisztrátor általi inaktiválás a következő esetekben: felhasználói regisztráció; cégregisztráció; hírlevélre feliratkozás.
Adattulajdonos a saját böngészőjében törölheti a beállítást a következő esetben: Cookie (süti) beállítások kikapcsolása esetében.

A Travelgate Kft Szolgáltató rendszerében ki és milyen jogosultsági körökkel férhet hozzá és kezelheti az adatokat?
Szolgáltató rendszerében az adott adatkezeléshez szükséges jogosultsági szinttel a következő adatfeldolgozók kezelik az adatokat: szolgáltató fejlesztő programozója, szolgáltató tesztelője, szolgáltató üzemeltetője, szolgáltató rendszeradminisztrátora, support ügyintézője, marketing és sales munkatársa.


TARTALOMJEGYZÉK

 

1 DOKUMENTUM ALAPADATAI

2 A SZABÁLYZAT CÉLJA

3 NYILATKOZAT

4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA
4.1 IDŐBELI HATÁLY
4.2 SZEMÉLYI HATÁLY
4.3 TÁRGYI HATÁLY

5 FOGALMAK

6 ADATKEZELÉS ALAPELVEI
6.1 CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG ELVE
6.1.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.1.2 MEGVALÓSULÁSA TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.2 JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS, ÁTLÁTHATÓSÁG
6.2.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.2.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.3 ADATTAKARÉKOSSÁG
6.3.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.3.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.4 PONTOSSÁG
6.4.1 J OGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.4.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.5 KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG
6.5.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.5.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.6 INTEGRITÁS, BIZALMI JELLEG
6.6.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.6.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.7 ELSZÁMOLHATÓSÁG
6.7.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.7.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN
6.8 ADATKEZELÉS JOGALAPJA
6.8.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS
6.8.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

7 KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA
7.1 TRAVELGATE.HU HONLAPRA LÁTOGATÓK
7.1.1 TRAVELGATE.HU HONLAPRA LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE ,CÉLJA
7.1.2 TRAVELGATE.HU HONLAPRA LÁTOGATÓK „C OOKIE ” TÁJÉKOZTATÁSA
7.1.3 COOKIE - K, SÜTIK KIKAPCSOLÁSA
7.2 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS
7.2.1 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK ADATAINAK KEZELÉSE , CÉLJA
7.2.2 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK ADATAINAK LOGOLÁSA
7.2.3 HÍRLEVÉLRŐL LEIRATKOZÁS MÓDJA
7.3 FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
7.3.1 FELHASZNÁLÓ ADATAINAK A KEZELÉSE , CÉLJA
7.3.2 FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓS FIÓK INAKTIVÁLÁSA
7.4 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA
7.4.1 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA
7.4.2 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS BEÁLLÍTÁS KIKAPCSOLÁSA , VISSZAVONÁSA
7.5 PARTNER ÜGYFÉLADATOK
7.5.1 PARTNER ÜGYFÉLADATOK ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA
7.6 CÉGADATOK
7.6.1 CÉGADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA
7.6.2 CÉGREGISZTRÁCIÓS FIÓK INAKTIVÁLÁSA
7.7 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA
7.7.1 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY ADATAINAK ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA
7.8 ÜGYFÉLSZOLGÁLATON (SUPPORT) TÖRTÉNŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE
7.8.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLATON TÖRTÉNŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA
7.9 FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE
7.9.1 FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKBAN MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA

8 JOGOSULTSÁGKEZELÉS AZ ADATKEZELÉS SZERINT

9 AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLY JOGAI
9.1 ELŐZETES ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
9.1.1 TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK
9.2 KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS
9.3 MÓDOSÍTÁSHOZ VALÓ JOG
9.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
9.5 HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
9.6 ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
9.7 TILKATKOZÁSHOZ VALÓ JOG

10 ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
10.1 ADATKEZELŐ KILÉTE, ELÉRHETŐSÉGE
10.2 JOGORVOSLAT
10.3 TÁJÉKOZTATÁS
10.3.1 TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK
10.4 ÉRINTETT JOGAIRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS
10.5 ADATKEZELÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS
10.6 ADATTÁROLÁS
10.7 ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
10.8 HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
10.9 KÜLFÖLDRE (EGT-N KÍVÜLRE) TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

11 TECHNIKAI ADATVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSA

12 INCIDENS KEZELÉS

 


1 DOKUMENTUM ALAPADATAI

 

Dokumentum alapadatai
Fejlesztő cég neve: Travelgate Kft.
Fejlesztő cég címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Üzemeltető cég neve: Travelgate Kft.
Üzemeltető cég címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Projekt neve: TravelGATE Utazási rendszer
Szolgáltatás: Utazási Rendszer

Dokumentum alapadatai
Címe: Adatkezelési tájékoztató

Verziókövetés
Dátum Verzió Szerző Leírás
2018.05.24. v1.0 Travelgate Kft. Dokumentum létrehozása

 

2 A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Travelgate Utazási Rendszer (továbbiakban:
Szolgáltató) megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, különösen az alábbiakra figyelemmel:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 – (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete)

 

3 NYILATKOZAT

 

A Travelgate Utazási Rendszer Szolgáltatására vonatkozóan jelen nyilatkozatban Szolgáltató kijelenti, hogy mindenben megfelel a hatályos magyar és európai adatvédelmi szabályozásoknak.

 

4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

Jelen Szabályzat időbeli, személyi és tárgyi hatálya az alábbi:

 

4.1 IDŐBELI HATÁLY

Jelen Szabályzat 2018. május 25-étől további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

4.2 SZEMÉLYI HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Travelgate Utazási Rendszer Szolgáltatóra: aki Partnereinek adatait adatkezelőként és Partnerei Ügyfeleinek adatait adatfeldolgozóként az adattulajdonos jogos érdekeit figyelembe véve érinti és kezeli.

Szolgáltató személye:
Név: Travelgate Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-09-173771
Adószám: 24369091-2-42

4.3 TÁRGYI HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Travelgate Utazási Rendszer Szolgáltató (www.travelgate.hu) minden szervezeti egységeiben folytatott valamennyi adatot (különös tekintettel a személyes adatokat) tartalmazó adatkezelésére.

 

5 FOGALMAK

 

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők:

Adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő

az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó

az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatalany

bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy

Adatkezelés jogalapja

főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattovábbítás külföldre

személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

Harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Közvetlen üzletszerzés

azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

Személyes adat

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Közérdekből nyilvános adat

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Cookie-k („sütik")

rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

 

6 ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

6.1 CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG ELVE

6.1.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

6.1.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

 • Saját hozzájárulás: magánszemély a Szolgáltató oldalán hírlevélre történő feliratkozása során megadja a nevét, email címét Szolgáltató részére.

 • Szolgáltató szerződéses teljesítéséhez szükséges: Szolgáltató adatfeldolgozóként a partnerei magánszemély ügyfeleinek adatait tárolja és dolgozza fel szolgáltatás folyamata során.

 

6.2 JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS, ÁTLÁTHATÓSÁG

6.2.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

6.2.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat ’Adatkezelési tájékoztató’ formájában közzéteszi a honlapján a Szolgáltató, mely letölthető formátumban elérhető Szolgáltató honlapján.

 

6.3 ADATTAKARÉKOSSÁG

6.3.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

6.3.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Az adatkezeléssel során Szolgáltató kizárólag olyan adatot gyűjt be, kezel és tart nyilván, amely az adatfelhasználás érdekében szükséges.

 

6.4 PONTOSSÁG

6.4.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Szolgáltatónak tudnia kell igazolni, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

6.4.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Adatkezelő Szolgáltatónál adattulajdonosként érintett magánszemély adatait maga a magánszemély tudja módosítani, aktualizálni az erre létrehozott személyes felhasználói fiókban.

Adatfeldolgozó Szolgálatónál adattulajdonosként érintett magánszemély adatait az eredeti adatkezelő (Szolgáltató rendszerébe beregisztrált cég) felelőssége aktualizálni, amelyet az erre létrehozott felületen tehet meg.

 

6.5 KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

6.5.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

A személyes adatok tárolás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges idejéig tarthat.

6.5.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Adatkezelő Szolgáltatónál érintett adatait kizárólag az adatkezelés vagy adatfeldolgozás idejéig tárolja.
Adatfeldolgozó Szolgálatónál érintett magánszemély adatai esetében az eredeti adatkezelő
(Szolgáltató rendszerébe regisztrált cég) ismeri az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamot.

 

6.6 INTEGRITÁS, BIZALMI JELLEG

6.6.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Biztosítani kell az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, károsodásának megelőzését.

6.6.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Szolgáltató az alábbi IT és szervezeti intézkedésekkel kívánja megelőzni a jogosulatlan és jogellenes adatkezelést.

A Szolgáltató a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatvédelmi incidens esetében Szolgáltató értesíti az adatvédelmi hatóságot és az érintett személyt, akinek az adatára nézve sérelem történt.

 

6.7 ELSZÁMOLHATÓSÁG

6.7.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Az elszámolhatóság értelmében Szolgáltatónak a fent felsorolt alapelveknek való megfelelést dokumentumokkal kell tudnia alátámasztania.

6.7.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

Szolgáltató alábbi dokumentumokkal igazolja az adatkezelés alapelveinek való megfelelést:

 • Adatkezelési Tájékoztató = jelen dokumentum, amely leírja Szolgáltató adatkezelési szabályait.

 • Adatvédelmi Tájékoztató oldal = Szolgáltató a honlapján tájékoztatja benne adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában.

 • Adattérkép = Adat leírása

 • ÁSZF = Szolgáltató az ÁSZF-ében található Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában.

 • Oktatási igazolás = Szolgáltató igazolja, hogy adatkezelőit, adatfeldolgozóit oktatásban részesítette az elvárt adatkezelői, adatfeldolgozói eljárásokról.

 

6.8 ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.8.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Az érintett hozzájárulása adatai tárolásához önkéntesnek és kifejezettnek kell lennie. Az adatkezelésnek célhoz kötöttnek kell lennie és arról az adatszolgáltatót tájékoztatni kell. A hozzájárulással egyező módon az adatkezelés megszüntetésével, visszavonásával élnie kell tudni.

6.8.2 MEGVALÓSULÁS A TRAVELGATE UTAZÁSI RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ESETÉBEN

A Travelgate.hu rendszerbe történő oldalra látogató, hírlevélre feliratkozó vagy felhasználói regisztrációt végző adatszolgáltatása önkéntes és az érintett hozzájárulásával jön létre.
Érintett az adatszolgáltatásról és adatkezelésről megfelelően tájékoztatást kap Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában.

 

7 KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA

 

7.1 TRAVELGATE.HU HONLAPRA LÁTOGATÓK

7.1.1 TRAVELGATE.HU HONLAPRA LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE, CÉLJA

A Travelgate.hu honlapra látogatók számát és viselkedését statisztikai adatokra, hirdetéseinek eredményességére az üzemeltető (Travelgate Kft.) webanalitikai szolgáltatások felhasználásával méri.
Alkalmazott webanalitikai szolgáltatások:

 • Google Analitycs

 • Google Remarketing

 • Facebook Remarketing

 • Adwords konverziókövetés

A fent nevezett szolgáltató személyes adatkezelése a saját nyilatkozataik alapján megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

7.1.2 TRAVELGATE.HU HOLNLAPRA LÁTOGATÓK „COOKIE” TÁJÉKOZTATÁSA

A Travelgate.hu honlapjára látogatókat Szolgáltató tájékoztatja egy felugró jóváhagyó ablakkal arról, hogy a honlapon történő további navigálással statisztikai adatokat szolgáltat Szolgáltató részére.
A felhasználó által használt böngésző automatikusan elküldi a cookie-kat, más néven sütiket (fontos hangsúlyozni, hogy elküldi, Szolgáltató nem nézi magától felhasználó eszközét). A sütik a Szolgáltató által használt domain-re vannak mentve felhasználó gépén.

7.1.3 COOKIE-K, SÜTIK KIKAPCSOLÁSA

Sütik esetében felhasználó nyilatkozhat, hogy elfogadja-e a sütik használatát a gépén. Sütik kikapcsolását felhasználó teheti meg a böngészőjének beállításának módosításával.

 

7.2 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS

7.2.1 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK ADATAINAK KEZELÉSE, CÉLJA

A rendszer főoldalán lehetőség van hírlevél feliratkozásra. Ehhez kapcsolódóan mentésre kerül a rendszerben:
a) teljes név
b) e-mail cím

A megadott e-mail címre általában havonta, de naponta maximum egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet, elektronikus tájékoztató levelet, direkt marketing üzeneteket kézbesíthet, küldhet ki adatszolgáltató részére.
Adatszolgáltató adata harmadik fél részére nem kerül átadásra. A hírlevél küldés a MailChimp Szolgáltatón keresztül történik.

7.2.2 HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK ADATAINAK LOGOLÁSA

A hírlevélre feliratkozók adatai a rendszerben mentésre kerülnek. Naplózás történik az alábbi eseményekről:
a) hírlevélre feliratkozó neve, email címe, feliratkozás dátuma;
b) hírlevélről leírást végző adminisztrátor azonosítója és leíratás dátuma;
c) hírlevélre feliratkozók exportálása excelbe eseményt elvégző adminisztrátor neve és dátum.

7.2.3 HÍRLEVÉLRŐL LEIRATKOZÁS MÓDJA

Hírlevélről történő leiratkozás kezdeményezését adatszolgáltató a support@travelgate.hu email címen jelentheti be. Adminisztrátor elvégzi a leíratást és arról tájékoztatja adatszolgáltatót.

 

7.3 FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

7.3.1 FELHASZNÁLÓ ADATAINAK A KEZELÉSE, CÉLJA

Az adatszolgáltatás részét képező személyes adatok Szolgáltató szerződéses teljesítéséhez szükséges. A felhasználói regisztráció során mentésre kerül a rendszerben:
a) teljes név
b) felhasználó név
c) egyedi azonosító (rendszer generálja automatikusan)
d) jelszó
e) e-mail cím

7.3.2 FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓS FIÓK INAKTIVÁLÁSA

Felhasználói fiókot nem tud törölni a felhasználó a rendszerben.
Felhasználó kérheti Szolgáltatót a support@travelgate.hu email címen felhasználói fiókja inaktiválására. Adminisztrátor kérésre inaktiválja felhasználót és egyúttal tájékoztatja írásban felhasználót.

 

7.4 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

7.4.1 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA

Szolgáltatóval kapcsolatban álló ügyfél egyértelműen nyilatkozik (igen/nem-el) arról, hogy hozzájárul-e személyes adatai marketing célra történő felhasználásához.

Nyilatkozat jelölőnégyzettel: „Hozzájárulok személyes adataim marketing célra történő felhasználásához.”
Felhasználót e-mail címén keresztül vagy a rendszerben a felhasználói fiók felületén keresztül tájékoztathatja a rendszert érintő újdonságokról, hírekről. Szolgáltató küldhet vagy jeleníthet meg meglévő ügyfélnek személyre szóló, akár egyedi ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet, elektronikus tájékoztató levelet, direkt marketing üzeneteket adatszolgáltató részére.

7.4.2 SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS BEÁLLÍTÁS KIKAPCSOLÁSA, VISSZAVONÁSA

A rendszerben a felhasználónak lehetősége van a felhasználói fiók felületen kikapcsolnia a ’Személyes adatok marketing célra történő felhasználás’ beállítás kikapcsolását.

 

7.5 PARTNER ÜGYFÉLADATOK

7.5.1 PARTNER ÜGYFÉLADATOK ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA

Szolgáltató a rendszerben ’Partner ügyféladat’ funkciót üzemeltet. A ügyféladat funkcióban a Szolgáltató Partnerei Ügyfeleinek adatai rögzíthetők, amely Ügyféladatok között szerepelhet magánszemély adata is.
Az Ügyféladatok adatkezelője a Travelgate Kft Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Partner (Szolgáltató rendszerébe beregisztrált cég), adatfeldolgozója pedig a Travelgate Kft Szolgáltató.
Az adattárolás célja a gyorsabb, pontosabb Utazási ajánlatok, tanácsok, utazás megvalósulás folyamat elősegítése; lekérdezések elvégzése.
Magánszemély adatának Ügyfél törzsadatként történő rögzítéséhez és mentéséhez szükséges hozzájárulás beszerzése érintett magánszemélytől adatkezelő felelőssége.

Partner ügyféladat során az alábbi magánszemély adatok kerülnek mentésre:
a) vezetéknév
b) keresztnév
c) lánykori név
d) családi állapot
e) gyerekek (nevei és szül. dátumai)
f) van-e háziállata (igen/nem)
g) kedvenc hely
h) kedvenc utazási típus
i) kedvenc ellátás
j) szül. dátum
k) szül. hely
l) email cím
m) telefonszám
n) fax szám
o) nyelv
p) ország
r) város
s) ir.szám
t) cím

 

7.6 CÉGADATOK

7.6.1 CÉGADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA

A Travelgate Utazási Rendszer használatához cégregisztráció szükséges. A regisztráció cégadatok megadásával történik, amelyeket Szolgáltató adatkezelőként kezel a továbbiakban.
Az adatszolgáltatás részét képező cégadatok Szolgáltató szerződéses teljesítéséhez szükséges.

7.6.2 CÉGREGISZTRÁCIÓS FIÓK INAKTIVÁLÁSA

Cégregisztrációs fiókot nem tud törölni a felhasználó (cég nevében eljáró hivatalos személy) a rendszerben.
Felhasználó (cég nevében eljáró hivatalos személy) kérheti Szolgáltatót a support@travelgate.hu email címen cégregisztrációs fiókja inaktiválására. Adminisztrátor kérésre inaktiválja a céget, amelyről tájékoztatja írásban felhasználót (cég nevében eljáró hivatalos személyt).

 

7.7 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA

7.7.1 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY ADATAINAK ADATKEZELÉSE ÉS CÉLJA

Szolgáltató rendszerében az adószámos magánszemély termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás számlázása esetében adatai cégadatként kerülnek elbírálásra és tárolásra, adatai nem minősülnek magánszemély adatnak.

 

7.8 ÜGYFÉLSZOLGÁLATON (SUPPORT) TÖRTÉNŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE

7.8.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLATON TÖRTÉNŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA

Szolgáltató telefonos és e-mail ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélszolgálaton a magánszemély adatkezelés célja, hogy ügyfél részére biztosítható legyen a megoldáskezelés és az arról történő utólagos tájékoztatás.

E-mail-es ügyfélszolgálaton magánszemély adatokat nem kezel Szolgáltató.

 

7.9 FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ MAGÁNSZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE

7.9.1 FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKBAN MAGÁNSZEMÉLY ADATOK KEZELÉSE ÉS CÉLJA

Szolgáltató Facebook oldalán nyereményjátékot hirdet marketing és promóciós célokból. A nyereményjáték nyertesétől Szolgáltató bekéri az alábbi magánszemély adatokat a nyeremény postázásának céljából:
a) név
b) postázási cím
A bekért adatok azonnal felhasználásra kerülnek a postázáshoz, majd törlésre kerülnek.

 

8 JOGOSULTSÁGKEZELÉS AZ ADATKEZELÉS SZERINT

 

Szolgáltató rendszerében az adatkezelés szempontjából az alábbi jogosultsági körökkel rendelkezik adatkezelő, adatfeldolgozó:

 • Szolgáltató fejlesztő programozója: adatbázisban található adatkezelés.

 • Szolgáltató tesztelője: adatbázisban található adatkezelés. A tesztelés a tesztkörnyezeteken tesztadatokkal történik, az éles rendszerben éles adatellenőrzés van.

 • Szolgáltató rendszeradminisztrátora: adatbázisban található a felületre kivezetett adatkezelés.

 • Szolgáltató üzemeltetője: adatbázisban található adatkezelés.

 • Szolgáltató support ügyintézője: adatbázisban található a felületre kivezetett adatkezelés; email support ügyintézés során kezelt adatok.

 

9 AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLY JOGAI

 

9.1 ELŐZETES ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A Travelgate.hu honlapjára látogatókat a Szolgáltató tájékoztatja egy felugró jóváhagyó ablakkal arról, hogy a honlapon történő további navigálással statisztikai adatokat szolgáltat Szolgáltató részére. Az adatokat üzemeltető (Travelgate Kft.) felhasználhatja webanalitikai szolgáltatások felhasználásával látogatók számának mérésére, viselkedési statisztikai kimutatásokra, hirdetéseinek eredményességére.

9.1.1 TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

 • Adatkezelési Tájékoztató = leírja Szolgáltató adatkezelési szabályait.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapjáról letölthető olvasható formátumban.

 • Adatvédelmi Tájékoztató oldal = Szolgáltató tájékoztatja benne adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában. Adatvédelmi
  Tájékoztató rövidebb, érthetőbb módon tájékoztatja adatszolgáltatót adatainak felhasználásáról.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapja; Adatvédelmi tájékoztató; ÁSZF.

 • ÁSZF = Szolgáltató az ÁSZF-ében található Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapjáról (Dokumentumok oldal) letölthető olvasható formátumban.

 

9.2 KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérvényezheti a support@travelgate.hu az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást, adataival kapcsolatos tájékoztatást, adatai módosítását, adatai törlését. A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.
A tájékoztatás megfelelő méretű dokumentumban, megfelelő nyelvezettel ellátva és könnyen fellelhető formátumban történik meg adatkezelő részéről.

 

9.3 MÓDOSÍTÁSHOZ VALÓ JOG

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérvényezheti a support@travelgate.hu email címen az adataival kapcsolatos módosítást, helyesbítést. A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.

 

9.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérvényezheti a support@travelgate.hu email címen a felhasználói fiókja és/vagy cégfiók inaktiválását. A cégfiók inaktiválási kérelemhez meg kell adni az indoklást és azt kizárólag a cég nevében eljáró személy kezdeményezheti.

 

9.5 HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérhet tájékoztatást a support@travelgate.hu email címen arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor milyen adatait kezelik.
Érintett magánszemély minden esetben írásban kérheti a support@travelgate.hu email címen az ügyfélszolgálatot, hogy a kezelt adatait adják át részére.
A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.

 

9.6 ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérheti Szolgáltatót a support@travelgate.hu email címen arra, hogy korlátozza az adatkezelését, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
a) érintett magánszemély vitatja a kezelt adatainak a pontosságát (korlátozás arra az időszakra kérhető, amíg az adatok pontosságának ellenőrzése és kijavítása zajlik);
b) az adatkezelés jogellenes (pl. valaki más nevében járt el az adatai megadása során);
A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.

 

9.7 TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Érintett magánszemély minden esetben írásban a support@travelgate.hu email címre megküldött levélben tiltakozhat az adatainak kezelése ellen. Ez abban az esetben léphet érvénybe, ha bebizonyosodik, hogy érintett magánszemély nem adta hozzájárulását személyes adatai kezelésére és Szolgáltató ennek ellenére kezeli azokat. Minden más esetben Szolgáltató részéről az adatkezelés Szolgáltató jogos érdeke.
A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.

 

10 ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

 

10.1 ADATKEZELŐ KILÉTE, ELÉRHETŐSÉGE

A Travelgate Utazási Rendszer szolgáltató, mint adatkezelő és adatfeldolgozó üzemeltetője az Travelgate Kft.

Elérhetősége:
Név: Travelgate Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-09-173771
Adószám: 24369091-2-42
Honlap: www.travelgate.hu
E-mail: support@travelgate.hu

 

10.2 JOGORVOSLAT

Amennyiben érintett magánszemély előzetes írásos kérelemmel fordult Szolgáltatóhoz adatainak kezelése és feldolgozása elleni tiltakozásként és majd Szolgáltató megalapozatlannak ítélte a tiltakozást, akkor érintett magánszemély a meghozott döntés ellen bírósághoz fordulhat.
Továbbá érintett magánszemély az adatkezelés jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10.3 TÁJÉKOZTATÁS

A Travelgate.hu honlapjára látogatókat Szolgáltató tájékoztatja egy felugró jóváhagyó ablakkal arról, hogy a honlapon történő további navigálással statisztikai adatokat szolgáltat Szolgáltató részére. Az adatokat üzemeltető (Travelgate Kft.) felhasználhatja webanalitikai szolgáltatások felhasználásával látogatók számának mérésére, viselkedési statisztikai kimutatásokra, hirdetéseinek eredményességére.

10.3.1 TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

 • Adatkezelési Tájékoztató = leírja Szolgáltató adatkezelési szabályait.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapjáról letölthető olvasható formátumban.

 • Adatvédelmi Tájékoztató oldal = Szolgáltató tájékoztatja benne adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában. Adatvédelmi
  Tájékoztató rövidebb, érthetőbb módon tájékoztatja adatszolgáltatót adatainak felhasználásáról.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapja; Adatvédelmi tájékoztató; ÁSZF.

 • ÁSZF = Szolgáltató az ÁSZF-ében található Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja adatkezelési körébe tartozó magánszemélyeket az adatkezelési módjáról kérdések-válaszok formájában.
  Elérhetősége: Szolgáltató honlapjáról (Dokumentumok oldal) letölthető olvasható formátumban.

Érintett magánszemély minden esetben írásban kérvényezheti a support@travelgate.hu email címen az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást, adataival kapcsolatos tájékoztatást, adatai módosítását, adatai törlését. A kérelmeket 1 (egy) hónapon belül köteles teljesíteni a Szolgáltató.

A tájékoztatás megfelelő méretű dokumentumban, megfelelő nyelvezettel ellátva és könnyen fellelhető formátumban történik meg adatkezelő részéről.

 

10.4 ÉRINTETT JOGAIRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Szolgáltató Tájékoztató dokumentumaiban tájékoztatja érintett magánszemélyt a jogairól.

 

10.5 ADATKEZELÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

a) Szolgáltató adatkezelő jogi személyiség abban az esetben, amikor:

 • Szolgáltató oldalára látogató adatait kezeli és tárolja;

 • Szolgáltató oldalán hírlevélre feliratkozók adatait kezeli és tárolja;

 • ’Személyes adatok marketing célra történő felhasználás-t jóváhagyók adatait kezeli és tárolja;

 • Adószámos magánszemélyek adatait kezeli és tárolja;

 • Support ügymenet során megadott adatokat kezeli;

 • Kiállításon gyűjtött ügyfelek adatait kezeli;

 • Szolgáltató által megszervezett és meghirdetett Facebook nyereményjátékon részt vevők adatait kezeli.

b) Szolgáltató adatfeldolgozó jogi személyiség abban az esetben, amikor:

 • Szolgáltató rendszerébe regisztrált cég ügyfeleinek adatait feldolgozza a szolgáltatás nyújtása során és tárolja.

 

10.6 ADATTÁROLÁS

A TravelGATE Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe a Inclust Systems Kft. webtárhely szolgáltató személyében a hosting szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolásának céljából. Az Inclust Systems Kft. a felhasználók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz annak érdekében, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók adatvédelmi szempontból biztonságosan használhassák.

Név: Inclust Systems Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.
Cégjegyzékszám: 01-09-906246
Adószám: 14492327-2-41
Honlap: www.inclust.com

 

10.7 ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az adattárolás időtartama a kezelt adatok köre szerint:

a) Travelgate.hu honlapra látogatók esetében adataik felhasználása a honlapon tartózkodás idejéig tart. Ha látogató egyértelműen kifejezetten jóváhagyja adatainak további felhasználását, akkor azokat statisztikai célból a statisztikai elemzés időtartamáig kezeli Szolgáltató.

b) Travelgate.hu hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése leiratkozásig tart.

c) Szolgáltató rendszerében a felhasználói regisztráció során szolgáltatott adatoknak az aktív adatkezelése felhasználó inaktiválásáig tart. Az inaktiválás a rendszerben történik meg.

d) Szolgáltató rendszerében a cégregisztráció során szolgáltatott adatoknak az aktív kezelése és feldolgozása a cég inaktiválásáig tart. Az inaktiválás a rendszerben történik meg.

e) Szolgáltató rendszerében a cégregisztráció során szolgáltatott adószámos magánszemély adatainak az aktív kezelése és feldolgozása az adószámos magánszemély cég inaktiválásáig tart. Az inaktiválás a rendszerben történik meg.

f) Szolgáltató rendszerébe beregisztrált cég ügyfelének adatainak feldolgozása és tárolása az adatkezelő által kezelt ügyféladatok törléséig, ügyfél által történt törléséig, illetve ügyfél által történő adatkezelés visszavonásáig tart.

g) Ügyfélszolgálaton történő ügyintézés esetében az adatkezelés az ügyintézés időtartamáig tart.

h) Kiállításon gyűjtött ügyfelek adatai esetében az adatkezelés az ügyfélkapcsolat kialakításig tart.

l) Szolgáltató által szervezett és meghirdetett Facebook nyereményjátékban résztvevők adatainak esetében az adatkezelés a nyereményjáték idejéig tart.

 

10.8 HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Adattovábbításnak minősül a személyes adatok harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele.

Szolgáltató az alábbi esetekben végez adattovábbítást harmadik fél részére:

a) Szolgáltató statisztikai kimutatásai érdekében előzetesen jóváhagyott személyes adatokat továbbít webanalitikai szolgáltatások felé.

Alkalmazott webanalitikai szolgáltatások:

 • Google Analitycs

 • Google Remarketing

 • Facebook Remarketing

 • Adwords konverziókövetés

A fent nevezett szolgáltató személyes adatkezelése a saját nyilatkozataik alapján megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

b) Hírlevél kiküldése esetében hírlevél kiküldő szolgáltató részére továbbítja Szolgáltató az adatokat.

 

10.9 KÜLFÖLDRE (EGT-N KÍVÜLRE) TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Szolgáltató külföldre, azaz EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országba nem továbbít adatokat, az általa kezelt adatok minden esetben az Európai Unió földrajzi területén maradnak.

 

11 TECHNIKAI ADATVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSA

 

Szolgáltató az adatbiztonság érdekében az alábbi technikai megvalósításokat kivitelezi:

a) Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatbiztonság és a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága érdekében. Továbbá mindent megtesz az adatok jogosulatlan hozzáférésének, felhasználásának, megváltoztatásának vagy megsemmisítésének, megsemmisülésének megakadályozása érdekében.

b) Szolgáltató az adatkezelés és adatfeldolgozás során tárolt és kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (ideértve a véletlen megsemmisülést is), sérülés, hozzáférhetetlenné válás (ideértve az alkalmazott technikai változásokból fakadó hozzáférhetetlenné válást) megakadályozása érdekében.

c) Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogyha a rendszerében saját maga vagy ügyfelei, partnerei biztonsági rést érzékelnek, akkor arról ügyfeleit, partnereit tájékoztatja, ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a rendszert, szolgáltatást vagy csak egyes funkciókat korlátozhatja.

d) Szolgáltató a tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverein redundásan tárolja az adatokat.

e) Szolgáltató a tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverein folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.

f) Szolgáltató az adatbázis adatairól (beleértve a személyes adatokat is) napi mentést végez. A mentések tárolása redundánsan, többszörös példányban történik.

g) Szolgáltató az adatokat kezelő, érintő hálózaton folyamatosan gondoskodik vírusvédelemről és betörésmegelőzésről.

j) A felhasználó böngészője és kiszolgáló számítógépünk között minden kommunikáció titkosítva történik ún. SSL technológiával).
Ellenőrzés:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=travelgate.hu

 

12 INCIDENS KEZELÉS

 

Szolgáltató amennyiben a rendszerében saját maga vagy ügyfelei, partnerei biztonsági rést vagy érzékelnek, akkor Szolgáltató arról ügyfeleit, partnereit továbbá az érintett hatóságot tájékoztatni köteles, ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig akár a teljes rendszert, szolgáltatást vagy csak egyes funkciókat korlátozhatja.

Szolgáltató amennyiben a rendszerében saját maga vagy ügyfelei, partnerei a személyes adatokkal kapcsolatos visszaélést vagy jogsértést (adatvédelmi incidens) észlelnek, akkor Szolgáltató arról ügyfeleit, partnereit továbbá az érintett hatóságot tájékoztatni köteles, ezzel egyidejűleg az adatvédelmi incidens megszüntetéséig akár a teljes rendszert, szolgáltatást vagy csak egyes funkciókat korlátozhatja.